Ağrı Tedavileri

Girişimsel radyolojide sıklıkla uyguladığımız ağrı tedavilerini iki ana grupta toplayabiliriz.

Sinir sistemine yönelik ağrı tedavileri

 1. Sinir Blokları
  1. Çölyak ganglion (pleksus) blokajı
  2. Splanknik ganglion blokajı
  3. Hipogastrik ganglion blokajı
  4. Periferik sinir blokları
   1. Aksiller blokaj
   2. Supraklaviküler blok
   3. Femoral blok
   4. Siyatik blok
  5. Sfenopalatin/pterygopalatin ganglion blokajı
  6. Stellat ganglion blokajı

Kas-iskelet sistemine yönelik ağrı tedavileri

 1. Bel ağrısı tedavisi (epidural enjeksiyonlar)
 2. Eklem ağrıları için eklem içi enjeksiyonlar (diz, kalça, omuz)
 3. Ablasyonlar (Özellikle cryoablasyon)