onkolojik tedaviler

KemoEmbolizasyon kimlere uygulanır? Kemoembolizasyon yöntemleri nelerdir?

KemoEmbolizasyon için genel bilgiler kısmını okumadıysanız önce bu kısmı okumak için tıklayınız.

Kemoembolizasyon (TAKE veya TACE) karaciğerin kendi kanserleri veya karaciğere dışardan sıçrama yoluyla gelen kanserlerde uygulanan bir yöntemdir.

Bu yöntem, genel bilgilendirme yazımızda da belirttiğimiz gibi kemoterapi ve embolizasyon olarak iki görevi beraber yapmaktadır.

Kemo embolizasyon yöntemi de tıptaki birçok tedavi yöntemi gibi zamanla değişim göstermiş, yeni kemo embolizasyon metodları kullanıma girmiştir.

KemoEmbolizasyon tipleri ve yeni gelişen kemoembolizasyon araçları

  1. Düz Embolizasyon (Bland Embolization)

Karaciğerdeki kanser odaklarının kemoterapi verilmeden sadece damarlarının tıkanması işlemidir. Bu tedavi çok eski yıllardan beri uygulanmakta olup aslında tam olarak bir kemoembolizasyon işlemi değildir. Burada amaç sadece kitleye giden damarları tıkayarak kanser odağının beslenmesini engellemek ve kanser hücrelerinin beslenemediği için ölmesini sağlamak hedeflenmektedir. Çok büyük HCC (karaciğer kanseri) veya ameliyat edilemeyecek/nakil yapılamayacak hastalarda tercih edilmektedir. Literatürde bu işlemin sonuçları ile ilgili çok sayıda makale mevcut olmakla birlikte klasik embolizasyon artık tek başına kullanılmamaktadır.

2. Klasik KemoEmbolizasyon (cTACE, cTAKE)

Genel bilgilendirme yazımızda da belirttiğimiz gibi bu işlemde hem karaciğerdeki kitlenin kan damarları tıkanmakta (embolize edilmekte) hem de aynı anda yüksek doz kemoterapi uygulanmaktadır. klasik kemoembolizasyonda damar tıkayıcı olarak yağ içerikli bu işlem için özel üretilmiş emboliasyon sıvıları kullanılmaktadır. Bu yağ içerikli solüsyonlar kitlenin damarlanması anjiografik olarak görüntülendikten sonra damar içerisine enjekte edilerek tıkama işlemi yapılmaktadır. Bu yağ içerikli solüsyon işlem sırasında kemoterapi ilacı ile karıştırılarak bir çözelti oluşturulur. Dolayısı ile kan damarlarını tıkayıcı yağ içerikli solüsyon verilirken aynı zamanda kemoterapi de uygulanmış olmaktadır.

3. İlaç salınımlı tanecikler ile KemoEmbolizayon (debTACE, DEB-TACE-debTAKE)

İlaç salınımlı Kemoembolizasyonda kemoterapi ilacı yine aynı şekilde klasik kemoembolizasyonda olduğu gibi karaciğerdeki kitle içerisine nokta atışı ile verilemektedir. Ancak bu yöntemde verilen kemoterapi ilacı boyutları 50 ile 700 mikron arasında değişen yuvarlak/sferik şekilli taneciklere emdirilmiş haldedir. İşlem öncesinde yaklaşık 1 saat kadar kemoterapi ilacının bu küre şeklindeki taneciklere yüklenme safhası vardır. Bu sürede kemoterapi ilacı küçük küre şeklindeki taneciklere yüklenmektedir. Bir solüsyon içerisinde bulunan bu kürecikler yaklaşık 1 saat içerisinde kemoterapi ilacı ile yüklenmekte daha sonra kemoterapi yüklü bu parçacıklar karaciğerin içerisindeki kitleye verilmektedir. Karaciğerdeki kitleye yapışan bu kemoterapi dolu kürecikler kitle içerisinde kemoterapi salınımı yapmakta ve içerisindeki yüklü kemoterapiyi yavaş yavaş kitleye bırakmaktadır. Böylelikle kitle içerisinde uzun süren bir kemoterapi etkisi yaratılmış olur. Aynı zamanda kitleye verilen bu kürecikler kitle içerisindeki damarların tıkanmasını da sağlamakta ve kitlenin kan akımından beslenmesi engellenmektedir.

4. Nişasta bazlı Kemoembolizasyon tanecikleri

İlaç salınımlı kemoembolizasyon yöntemi ile benzer bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde kemoterapi ilacı çözünebilen ve vücutta eriyen nişasta bazlı taneciklere emdirilerek aynı diğer kemoembolizasyon yöntemleri gibi uygulanmaktadır. Bu yöntem degredable starch microsphere TACE (DSM-TACE, DSM-TAKE) olarak geçmektedir. Karaciğer kanserlerinde diğer kemoembolizasyon yöntemleri gibi uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir