Orta gebelik Dönemi (İkinci trimestr)

Orta gebelik döneminde ultrasonografide bakılması gerekenler kısaca ve kabaca şunlardır;

 1. Bebeğin kalp atımları, kalp atım hızı
 2. Bebeğin karın içerisindeki duruşu
 3. Bebek sayısı (ikiz, üçüz gebelik vs)
 4. Amniyon sıvısı adı verilen bebeğin içerisinde bulunduğu sıvının mikarı
 5. Halk arasında bebeğin eşi diye bilinen plasentanın karın içerisindeki yerleşimi, rahim ağzına yakınlığı-uzaklığı, plasentanın yapısı
 6. Rahim ağzının durumu, uzunluğu
 7. Bebeği anneye bağlayan kordon içerisindeki atardamar ve toplardamarların değerlendirilmesi
 8. Bebeğin kafa yapısı, beyin ve beyine ait yapıların gelişimi, beyinciğe ait yapıların gelişimi
 9. Bebeğin göğüs boşluğu ve göğüs boşluğunda bulunan kalp, ana atar ve toplardamarların değerlendirilmesi, heriki akciğerin değerlendirilmesi
 10. Karın boşluğu, karın başluğunda bulunan böbrekler, karaciğer, mide, safra kesesi, mesanenin ve bağırsakların  değerlendirilmesi, göbek kordonunun bebeğe birleşim yerinin değerlendirilmesi
 11. İskelet sisteminin heriki kol ve bacakların, omurganın değerlendirilmesi
 12. Annenin belirttiği son adet tarihine göre bebeğin olması gereken kilo ile o anda bulunduğu kilonun karşılaştırılması, kilo açısından gelişim geriliğinin olup olmadığının belirlenmesi

Bu maddelerde bahsedilen  ana inceleme noktaları gebelikte 2. trimestr (orta gebelik dönemi) denen süreler içerisinde ultrasonografi ile kontrol edilerek tarama ultrasonu adı altında raporlandırılır. Ultrasonografik olarak saptanabilen anormallikler dökümante edilerek gebe ve kadın hastalıkları ve doğum hekimi bilgilendirilir.