Ameliyatsız Girişimsel Tedaviler, Ablasyonlar, Ağrı Tedavileri

  • Tiroid hastalıklarında ameliyatsız tedaviler (Tiroid ablasyon yöntemi)
  • Ameliyatsız Varis Tedavisi (Endovenöz Lazer Ablasyon)
  • Ameliyatsız Ağrı Tedavisi
  • Yumurtalık kistlerinde ameliyatsız tedaviler
  • Karaciğer ve böbrek kistlerinde ablasyon tedavisi
  • Karaciğer kitlelerinde ablasyon tedavileri
  • Karaciğer kitlelerinde kemoembolizasyon
  • Böbrek kitlelerinde ablasyon tedavisi
  • Yumuşak doku kitlelerinde ablasyon tedavisi