Tiroid nodülü

Tiroid nodülü tiroid bezi içerisinde et parçası şeklinde büyüyen  bir dokuya verilen isimdir. Bu oluşan nodül kanserli bir nodül olabileceği gibi iyi huylu bir nodül de olabilir. Ancak tüm tiroid nodüllerinin %90’dan fazlası kansersiz iyi huylu nodüllerdir.

 

Nodüller büyük nodüller olup elle muayenede hissedilebilirler ama büyük bir çoğunluğu elle hissedilemeyecek kadar küçük olup sadece ultrason incelemesinde saptanabilirler. Nodüllerin sayıları yaşla birlikte artış gösterebilmektedir. Otopsi incelemelerinde 65 yaş üstü insanların yaklaşık %50 sinde tiroid nodülü saptanmıştır. Kadınlarda nodül sıklığı erkeklerden daha yüksektir. Çocuklarda da tiroid nodülü saptanabilmektedir.

 

Tiroid nodülleri genellikle ultrasonografide tesadüfen ortaya çıkmaktadır.  Nodüller çoğu zaman ağrısız, belirti vermeyen, dışarıdan fark edilemeyen nodüllerdir. Yeme yutma güçlüğü, nefes alıp vermeda rahatsızlık, boyun şişliği, sesde kabalaşma gibi bulgular görülebilse de çok çok nadirdir, tiroid nodüllerinin neredeyse tamamına yakın bir kısmında bu belirtiler bulunmaz. Bu nedenle tanısı zordur ve tesadüfen saptanırlar.

 

Tiroid nodüllerinin saptandıktan sonra değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerekli değerlendirmeler çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır.

  1. Elle muayene
  2. Klinik değerlendirme (aile öyküsü, tıbbi geçmiş, radyasyon maruziyeti vb gibi.)
  3. Kan tahlilleri
  4. Tiroid ultrasonu
  5. Gerekirse sintigrafi
  6. Gerekirse nodül biyopsisi
  7. Gerekli durumlarda moleküler/genetik testler vb. gibi

 

Tiroid nodülü saptandıktan sonra tüm bu değerlendirmeler ilgili branş hekimi tarafından yapılarak tiroid nodülü için nasıl bir yol izleneceği kararlaştırılmalıdır. İzlenecek yolun belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla Amerikan Radyoloji Cemiyeti tarafından bir sınıflandırma sistemi yayınlanmıştır. Bu sınıflandırma hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak bu konudaki yazımızı okuyabilirsiniz.